České literární romantično

V listopadu 2012 vyšla v nakladatelství HOST kniha České literární romantično. Synopticko-pulzační modél kulturního jevu. kolektivu autorů pod vedením D. Turečka. Autoři jednotlivých kapitol jsou M. Hrdina (Literární historický pojem "romantusmus", Romantismus v české literární historii), D. Tureček (Synopticko-pulzační model českého literárního romantična, Krajina jako mytologický prostor: "Předzpěv" ke Kollarově Slávy dceři,  Máchova báseň "Čech", Čelakovského "Toman a lesní panna" jako uzlový bod, Kamarýt marginálním básníkem? K mechanismu stanovování historické hodnoty básnického díla, Synopticko-pulzační model českého literárního realismu), I. Krejčová (Literární obraz slavné minulosti v rané recepci RKZ. Konstituování mýtů národní literatury), V. Faktorová (Poetika obrozenské vědy a pluralita romantismu). Website copyright © 2012
All rights reserved. Created by Genera Studio