Charakteristika projektu

 

Diskurzivita literatury 19. století v česko - slovenském kontextu (GAČR P 406/12/0347) představuje mezinárodní kolektivní projekt dvou výzkumných institucí, spojených dlouhodobou spoluprací. Jeho cílem je nabídnout alternativní pohled na literární dění 19. století v širším kontextu.

Projekt směřuje k vytvoření podrobného, metodologicky ujasněného a analytickými studiemi podloženého synoptického modelu ustalování a proměn literárních diskurzů devatenáctého století, a to v kontrastně paralelní česko-slovenské podobě. České a slovenské literární dějiny byly buď psány jako oddělené, zcela samostatné jednotky, nebo naopak v duchu národní, respektive čechoslovakistické ideologie pojednávány jako jednotný, nerozdílný celek. Cílem projektu je v tomto bodě sledovat rozvoj dvou relativně samostatných, ale přesto provázaných struktur, vyrůstajících z literárního hlediska z poměrně homogenního výchozího bodu (česko-slovenská jednota literární řeči na zlomu 18. a 19. století).

Pozornost se soustředí především na postupné vyhraňování, prolínání, modifikace a soupeření základních diskurzů (klasicismus, romantismus, biedermeier, realismus, parnasismus). Jedná se tedy o výzkum tzv. „klasické“ literatury 19. století. Záměrem není realizovat tradiční encyklopedické a kanonizující „dějiny“ v pozitivistickém ani marxistickém slova smyslu (jiné literární syntézy ostatně v českém ani slovenském prostředí doposud ani nevznikly). Smyslem je představit alternativní model uvažování, pořádání a interpretace literárních textů.

Platnost vytvořeného modelu bude zároveň posuzována sondami „zvenčí“, a to jednak ze strany jiných filologií středoevropského kulturního rámce (maďarská, polská, rakouská), dále pak ze strany jiných uměnovědných disciplín (hudební věda, dějiny umění). 

Hlavním výstupem projektu bude kolektivní monografie, v jeho rámci vzniknou i různé dílčí studie jednotlivých členů týmu.Website copyright © 2012
All rights reserved. Created by Genera Studio